Grondwerk

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en GWW dé voorbereiding van de (bouw)werkzaamheden. Het ontgraven, verzetten, leveren en aanbrengen van grond, aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen, uitgraven van kelders en funderingen, grondverbeteringen en het aanbrengen van keerwanden zijn een aantal van de vele werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten.

Wij zijn ons bewust van de verantwoording die het vak met zich meebrengt. Daarom hebben wij de kennis, jarenlange ervaring en de juiste mensen in huis om ieder project met succes te laten slagen.